Emiko Ota pour Belovely Day 2013

Photos Pierre Payan