Emiko Ota pour Belovely Day 2012

Photos de Pierre Payan